09-02-2023

Όροι διαγωνισμού «Ποιος έκλεψε το κόκκινο κουτί»

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«Ποιος Έκλεψε το Κόκκινο Κουτί»

 

1. Η εταιρεία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στο Κορωπί Αττικής, στο 2ο χλμ. Λ. Παιανίας – Μαρκοπούλου, με αριθμό ΓΕΜΗ 00575801000, Α.Φ.Μ. 094249653, Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών (στο εξής «η Διοργανώτρια»), ιδιοκτήτρια του τηλεοπτικής σταθμού με το λογότυπο «OPEN BEYOND» (στο εξής «ο Σταθμός»), διοργανώνει διαγωνισμό με τίτλο «Ποιος Έκλεψε το Κόκκινο Κουτί» (στο εξής «ο Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διεξαχθεί μέσω του λογαριασμού/σελίδας του Σταθμού στο Instagram @opentvgr (στο εξής «η Σελίδα του Διαγωνισμού»), σύμφωνα με τους παρόντες όρους (στο εξής «οι Όροι του Διαγωνισμού»), όπως αυτοί θα είναι δημοσιευμένοι στον ιστότοπο www.tvopen.gr, στον οποίο θα οδηγούνται οι ενδιαφερόμενοι πατώντας το σχετικό link που θα είναι διαθέσιμο στην ανακοίνωση του Διαγωνισμού στη Σελίδα του Διαγωνισμού.

2. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί, κατά το χρονικό διάστημα από την Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2023 ώρα 13:00 έως και την Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023 ώρα 19:00 μέσω της Σελίδας του Διαγωνισμού. Τυχόν υποβαλλόμενες συμμετοχές μετά την ως άνω ημερομηνία και ώρα λήξης του Διαγωνισμού θα θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες και δεν θα δεσμεύουν τη Διοργανώτρια ή/και οποιονδήποτε τρίτο.

3. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, είναι μόνιμοι νόμιμοι κάτοικοι της Ελλάδας. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι υπάλληλοι της Διοργανώτριας, καθώς και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών, καθώς και οι σύζυγοι και συγγενείς τους α’ και β’ βαθμού. Οποιαδήποτε συμμετοχή δεν πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις δεν είναι έγκυρη και θα ακυρώνεται. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού να ζητήσει από τους συμμετέχοντες οποιοδήποτε κατάλληλο έγγραφο για την απόδειξη της εγκυρότητας της συμμετοχής τους. Η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να ακυρώνει τη συμμετοχή οποιουδήποτε συμμετέχοντα δεν συμμορφώνεται με τους Όρους του Διαγωνισμού.

4. Ο Διαγωνισμός έχει ως βάση την τηλεοπτική σειρά «Η Δική Μας Οικογένεια» (στο εξής «η Σειρά»), που μεταδίδεται μέσω του Σταθμού. Για να συμμετάσχει κάποιος στο Διαγωνισμό πρέπει καταρχάς να μεταβεί στη Σελίδα του Διαγωνισμού, όπου θα είναι αναρτημένη η ανακοίνωση του Διαγωνισμού. Στην ανακοίνωση του Διαγωνισμού υπάρχει ένα link μέσω του οποίου κάθε ενδιαφερόμενος πατώντας το θα οδηγείται στον ιστότοπο www.tvopen.gr, όπου θα είναι διαθέσιμοι οι παρόντες Όροι του Διαγωνισμού. Κάθε ενδιαφερόμενος, αφού διαβάσει την ανακοίνωση και τους Όρους του Διαγωνισμού, μπορεί να συμμετέχει στο Διαγωνισμό ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

α) Κάνει follow τη Σελίδα του Διαγωνισμού.

β) Εν συνεχεία, κάνει follow τη σελίδα της Σειράς στο Instagram @dikimasoikogeneia.

γ) Τέλος, γράφει ένα σχόλιο κάτω από την ανακοίνωση του Διαγωνισμού, απαντώντας στην ερώτηση «Ποιος Έκλεψε το Κόκκινο Κουτί;». Κάθε συμμετέχων έχει το δικαίωμα να αναρτήσει έως 1 σχόλιο - απάντηση. Σε περίπτωση ανάρτησης παραπάνω σχολίων, τα επιπλέον θα ακυρώνονται και δεν λαμβάνονται υπόψη για την ανάδειξη των νικητών.

5. Από το Διαγωνισμό θα αναδειχθούν τρεις (3) νικητές και τρεις (3) επιλαχόντες. Οι νικητές και οι επιλαχόντες θα αναδειχθούν μετά από κλήρωση (με αυτοματοποιημένα μέσα) μεταξύ των συμμετεχόντων εκείνων, που θα έχουν απαντήσει σωστά στην ερώτηση του Διαγωνισμού. Η σειρά των επιλαχόντων καθορίζεται από τη σειρά της κλήρωσής τους.

6.  Η Διοργανώτρια θα γνωστοποιήσει τα αποτελέσματα της κλήρωσης μέσω σχετικής ανάρτησης στη Σελίδα του Διαγωνισμού με αναφορά του ονόματος και του επωνύμου των νικητών και των επιλαχόντων, κατά τη σειρά της κλήρωσής τους. Ως «Έπαθλο» θα παρέχεται στους νικητές η ευκαιρία να παρευρεθούν στα γυρίσματα της Σειράς και να εμφανιστούν ως κομπάρσοι σε επιμέρους σκηνή επεισοδίου της Σειράς μαζί με τους ηθοποιούς.

7. Η Διοργανώτρια θα επικοινωνήσει με τους νικητές τηλεφωνικά μέχρι Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου ώρα 18:00. Οι νικητές πρέπει να δηλώσουν τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας, δηλαδή τηλέφωνο κινητό και σταθερό, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση. Ουδεμία ευθύνη φέρει η Διοργανώτρια σε περίπτωση που τα στοιχεία επικοινωνίας που θα δηλώσει ο νικητής είναι εσφαλμένα και για το λόγο αυτό δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί του για την παρουσία του στα γυρίσματα και τη συμμετοχή του στη Σειρά. Σε περίπτωση που ο νικητής δεν απαντήσει ή δεν απαντήσει εγκαίρως ή απαντήσει ότι δεν επιθυμεί να παρευρεθεί στα γυρίσματα/συμμετάσχει στη Σειρά ή δεν δηλώσει τα ανωτέρω στοιχεία, ή η συμμετοχή του δεν είναι έγκυρη, το Έπαθλο θα δίδεται στον πρώτο κατά σειρά επιλαχόντα κ.ο.κ. και σε περίπτωση εξάντλησης αυτών το Έπαθλο θα χάνεται και η Διοργανώτρια θα μπορεί να επιλέξει ή μη οποιοδήποτε πρόσωπο, να παρευρεθεί και να συμμετάσχει στη Σειρά.

8. Η Διοργανώτρια θα καλέσει τους νικητές να παρευρεθούν στα γυρίσματα και να συμμετάσχουν σε σκηνή της Σειράς μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ανάδειξή τους. Οι νικητές θα πρέπει να μεταβούν με δικές τους δαπάνες στα στούντιο του Σταθμού, που βρίσκονται στην έδρα της Διοργανώτριας στο Κορωπί Αττικής. Τα «Έπαθλα», δηλαδή το δικαίωμα κάθε νικητή να παραστεί και να συμμετάσχει στα γυρίσματα της Σειράς είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται, δεν ανταλλάσσονται, δεν εξαργυρώνονται με χρήματα, ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασής τους με άλλα. 

9. Η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να πραγματοποιεί οποιαδήποτε ενέργεια κρίνει σκόπιμη, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, για τη διαφημιστική εκμετάλλευση του Διαγωνισμού ή/και της Σειράς. Στο πλαίσιο αυτό, οι συμμετέχοντες, με μόνη τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό, συναινούν ρητά και ανεπιφύλακτα στη χρήση, δημοσίευση, δημόσια ανακοίνωση και εν γένει δημόσια παρουσίαση από τη Διοργανώτρια του ονόματος και του επωνύμου τους, σε περίπτωση δε που αναδειχθούν νικητές και της εικόνας και της φωνής τους, καθώς και τυχόν δηλώσεών τους, ηχογραφημένων ή μη, μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης, διαδικτύου και κάθε τεχνολογικού μέσου ή μεθόδου, χωρίς προηγούμενη συνεννόηση ή άλλη συναίνεσή τους και χωρίς οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη αξίωση από μέρους τους έναντι της Διοργανώτριας. Περαιτέρω, οι συμμετέχοντες, με μόνη της συμμετοχή τους, παρέχουν τη συγκατάθεσή τους στη Διοργανώτρια για τις ως άνω προωθητικές ενέργειες και συμφωνούν και συναινούν στην, άνευ οποιασδήποτε αμοιβής ή άλλου ανταλλάγματος, εκχώρηση στη Διοργανώτρια των αναγκαίων αδειών και δικαιωμάτων επί της εικόνας και της φωνής τους, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων για τη συμμετοχή τους στη Σειρά σε περίπτωση ανάδειξής τους ως νικητών, παγκοσμίως και για όλο το εκ του νόμου χρονικό διάστημα προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων, καθώς και για τη χρήση του ονόματος και του επωνύμου τους, ατελώς και ρητώς, δηλώνοντας ότι τα ως άνω δεν προσβάλλουν με κανέναν τρόπο και υπό καμία έννοια την προσωπικότητά τους και οποιοδήποτε άλλο δικαίωμά τους, ηθικό ή περιουσιακό. Οι συμμετέχοντες και οι νικητές, αντίστοιχα, δεν δικαιούνται να εγείρουν καμιά αξίωση κατά της Διοργανώτριας λόγω της χρήσης του ονόματος, του επωνύμου, της φωνής, της εικόνας, ή άλλου στοιχείου της προσωπικότητάς τους, που σχετίζεται με τον παρόντα Διαγωνισμό. Στο πλαίσιο των ανωτέρω παραχωρούμενων από τους συμμετέχοντες στη Διοργανώτρια δικαιωμάτων και αδειών, η Διοργανώτρια θα έχει το δικαίωμα να παρέχει αντίστοιχες άδειες σε οποιονδήποτε τρίτο με τον οποίο συνεργάζεται, με οποιαδήποτε σχέση, αποκλειστικά για τους ίδιους σκοπούς. Κάθε συμμετέχων αναγνωρίζει, αποδέχεται και συμφωνεί, ήδη με μόνη τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, ότι σε περίπτωση ανάδειξής του ως νικητή και συμμετοχής του ως κομπάρσου σε σκηνή στη Σειρά, η Εταιρεία θα διαθέτει το αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης της Σειράς, συμπεριλαμβανομένων των σκηνών, που θα εμφανίζεται/συμμετέχει κάθε νικητής, χωρίς οποιονδήποτε χρονικό, τοπικό ή άλλο περιορισμό, παγκοσμίως και για όλο το χρονικό διάστημα της εκ του νόμου προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων. Στο πλαίσιο αυτό η Διοργανώτρια δικαιούται να προβαίνει είτε στην απευθείας (ζωντανή) είτε στην μαγνητοσκοπημένη μετάδοση της Σειράς ή/και της σκηνής που θα εμφανίζεται/συμμετέχει κάθε νικητής, διατηρώντας όλα τα δικαιώματα επ' αυτής (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων που απορρέουν από τον ν. 2121/1993, όπως ισχύει, για όλο το χρονικό διάστημα της προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων, που προβλέπεται στον εν λόγω νόμο). Η Διοργανώτρια διατηρεί τα δικαιώματα επί της δομής (concept) και του τίτλου της Σειράς. Η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να μεταδίδει και αναμεταδίδει κατά την ανέλεγκτη κρίση της όσες φορές επιθυμεί μέρος ή σύνολο της Σειράς, χωρίς χρονικό και εδαφικό περιορισμό, με οποιοδήποτε τεχνικό μέσο, τρόπο και μέθοδο και εν γένει να εκμεταλλεύεται την Σειρά, ακόμη και με τη διάθεσή της σε τρίτους, σε άλλους τηλεοπτικούς σταθμούς, το δικαίωμα διαφημιστικής ή άλλης εκμετάλλευσης.

10. Α. Με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό κάθε συμμετέχων παρέχει τη ρητή συγκατάθεσή του για τη συλλογή, αποθήκευση, χρήση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, μέσω αυτοματοποιημένων ή/και μη αυτοματοποιημένων μέσων, είτε από την ίδια τη Διοργανώτρια, είτε από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ορίσει αυτή για τη διενέργεια της ως άνω επεξεργασίας, κατ' εντολή και για λογαριασμό της αποκλειστικά στο πλαίσιο και για τους σκοπούς του Διαγωνισμού και της παρουσίας και της συμμετοχής των νικητών στα γυρίσματα της Σειράς. Τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων και των νικητών υπό την ιδιότητά τους αυτή θα διατηρηθούν από τη Διοργανώτρια και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, της προβολής και της διαφημιστικής εκμετάλλευσης αυτού και της Σειράς, καθώς και για μελλοντική ενημέρωση των συμμετεχόντων σχετικά με διαφημιστικές – προωθητικές ενέργειες της Διοργανώτριας. Ειδικότερα, στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να συλλέξει, αποθηκεύσει και επεξεργασθεί τα εξής δεδομένα των συμμετεχόντων:

- Ονοματεπώνυμο,

- Στοιχεία επικοινωνίας: ταχυδρομική διεύθυνση, κινητό και σταθερό τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email),

- Στοιχεία λογαριασμού στο Instagram,

Β. Πρόσβαση στα ανωτέρω στοιχεία των συμμετεχόντων έχουν μόνο νομίμως εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι ή εξωτερικοί συνεργάτες της Διοργανώτριας, που ενεργούν για λογαριασμό της, παρέχοντάς υπηρεσίες πληροφορικής για την καταγραφή και αποθήκευση των στοιχείων των συμμετεχόντων ή/και αναλαμβάνουν για λογαριασμό της Διοργανώτριας την οργάνωση και διενέργεια του Διαγωνισμού ή/και διαχειρίζονται τη Σελίδα του Διαγωνισμού για τις ανάγκες επικοινωνίας με τους νικητές. Η Διοργανώτρια θα διατηρήσει τα δεδομένα των συμμετεχόντων για όσο διάστημα διαρκεί ο Διαγωνισμός και έως την ολοκλήρωση των γυρισμάτων, στα οποία θα παραστούν οι νικητές, και για ένα (1) έτος ακόμη για μελλοντική ενημέρωση των συμμετεχόντων σχετικά με διαφημιστικές – προωθητικές ενέργειες της Διοργανώτριας, εκτός εάν η διατήρησή τους είναι αναγκαία για την άσκηση νομικών αξιώσεων της Διοργανώτριας ή για την υπεράσπισή της έναντι τυχόν νομικών αξιώσεων των συμμετεχόντων ή τρίτων, οπότε και θα διατηρηθούν μέχρι το τέλος της περιόδου που τα προσωπικά δεδομένα δεν θα είναι πλέον αναγκαία για το σκοπό αυτό.

Γ. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα τηρούνται σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, το Ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων» και το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων - Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (GDPR), όπως ισχύουν.

Δ. Η Διοργανώτρια δηλώνει ρητώς και εγγυάται ότι ακολουθεί την αρχή επεξεργασίας των ελάχιστων προσωπικών δεδομένων και ότι τα ως άνω συλλεγόμενα δεδομένα, αποθηκεύονται και επεξεργάζονται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς, που αναφέρονται στους παρόντες Όρους του Διαγωνισμού, για τους οποίους οι συμμετέχοντες δίνουν τη συγκατάθεσή τους με μόνη τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δηλώνει και εγγυάται ότι έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, τεχνικά, οργανωτικά και νομικά, για τη διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων αυτών. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή μεταβάλλει την πολιτική απορρήτου και της προστασίας προσωπικών δεδομένων, προκειμένου να συμμορφώνεται με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Ε. Οι συμμετέχοντες έχουν τα εξής δικαιώματα αναφορικά με τα προσωπικά τους δεδομένα που τηρούνται από τη Διοργανώτρια:

α) δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα και στις πληροφορίες σχετικά με το ποια δεδομένα τους επεξεργάζεται η Διοργανώτρια, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες και τη διάρκεια της επεξεργασίας,

β) δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών τους δεδομένων από τη Διοργανώτρια, εάν είναι ανακριβή ή ελλιπή,

γ) δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών τους δεδομένων από τη Διοργανώτρια ή μεταφορά τους σε τρίτο, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που θέτει η εθνική και ευρωπαϊκή - ενωσιακή νομοθεσία για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών,

δ) δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων από τη Διοργανώτρια μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς,

ε) δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων που έχουν παράσχει, δηλαδή να λάβουν από η Διοργανώτρια τα δεδομένα που έχουν παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, ή να ζητήσουν την αποστολή τους σε τρίτο, που θα ορίσουν οι ίδιοι,

στ) δικαίωμα ανάκλησης, οποιαδήποτε στιγμή, της συγκατάθεσής τους για την επε­ξερ­γασία των προσωπικών τους δεδομένων από τη Διοργανώτρια.

ΣΤ. Για οποιοδήποτε θέμα ή/και αίτημα, καθώς και για να ασκήσουν τα ανωτέρω δικαιώματά τους οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνούν με την Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Διοργανώτριας, στο τηλέφωνο επικοινωνίας: 2106444610/6932345308 ή/και στο email: dpo@tvopen.gr, ή και με οποιονδήποτε άλλο τρόπο στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας της Διοργανώτριας: «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», Κορωπί Αττικής, 2ο χλμ. Λ. Παιανίας – Μαρκοπούλου, τηλ. 2112122000. Tέλος, κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr, contact@dpa.gr, 210 6475600).

Ζ. Κάθε συμμετέχων έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό πριν τη λήξη του ή/και μέχρι την πραγματοποίηση των γυρισμάτων της Σειράς, εφόσον έχει αναδειχθεί νικητής, επικοινωνώντας με την DPO της Διοργανώτριας ή την ίδια τη Διοργανώτρια στα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας. Αυτονόητα στην περίπτωση αυτή ο συμμετέχων χάνει τα δικαιώματα του, που απορρέουν από τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό και διακόπτεται η επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων από τη Διοργανώτρια, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα κάθε επεξεργασίας, που τυχόν έχει λάβει χώρα μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής του.

11. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή/και νικητής, σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού, ακόμη και μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων της Σειράς, στην οποία θα παρευρεθούν οι νικητές, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παρόντες Όρους του Διαγωνισμού, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, β) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί τις προϋποθέσεις των παρόντων Όρων του Διαγωνισμού, γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ανακριβές ή ψευδές, δ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με το νικητή αποβεί άκαρπη, ε) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν επιθυμεί να παραστεί/συμμετάσχει στα γυρίσματα της Σειράς.

12. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους παρόντες Όρους του Διαγωνισμού, να αναβάλει ή να ματαιώσει το Διαγωνισμό, ή/και να αλλάξει το Έπαθλο, εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος, μετά από σχετική ανακοίνωση, που θα δημοσιευθεί στη Σελίδα του Διαγωνισμού.

13. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων του Διαγωνισμού, τεκμαίρεται δε ότι όλοι οι συμμετέχοντες τους έχουν διαβάσει, κατανοήσει και τους γνωρίζουν, όπως αυτοί έοχυν αναρτηθεί ή όπως αυτοί τυχόν τροποποιηθούν με νεότερη δημοσίευση της Διοργανώτριας, που θα είναι προσβάσιμη μέσω της Σελίδας του Διαγωνισμού. Επίσης, η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την παραίτηση των συμμετεχόντων από κάθε σχετική με το Διαγωνισμό αξίωση ή απαίτηση έναντι της Διοργανώτριας, εκτός από αυτές που απορρέουν από τους δημοσιευμένους Όρους του Διαγωνισμού.

14. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει μεταξύ οποιουδήποτε συμμετέχοντα και της Διοργανώτριας σχετικά με το Διαγωνισμό, θα διευθετείται φιλικά μεταξύ τους, με βάση την καλή πίστη και τα χρηστά συναλλακτικά ήθη. Σε περίπτωση που η φιλική διευθέτηση της διαφοράς δεν είναι εφικτή, ως κατά τόπο αρμόδια για την επίλυσή της ορίζονται τα καθ’ ύλη αρμόδια δικαστήρια της Αθήνας και εφαρμοστέο δίκαιο το ελληνικό.