06-04-2024

Αναλυτικοί όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια της «RED SMILE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ IKE» με τίτλο Next Please και σε πρόσθετες κληρώσεις

Α.   Εισαγωγή

Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία με την επωνυμία «RED SMILE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ IKE», που εδρεύει στην Παιανία Αττικής, επί της οδού ΣΕΑ 1 Μεσογείων 40,2 χλμ, Αττική Οδός, (εφεξής η «Διοργανώτρια»), προβαίνει, κατά την τηλεοπτική σεζόν 2023-2024, στην εκτέλεση παραγωγής της ψυχαγωγικής εκπομπής με τίτλο «NEXT PLEASE» (εφεξής η «Εκπομπή»), για λογαριασμό της εταιρείας «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε.» (εφεξής ο «Open»), παρόχου τηλεοπτικού περιεχομένου εθνικής εμβέλειας, ελεύθερης λήψης, μεταδιδόμενου υπό το λογότυπο «OPEN» (εφεξής ο «Σταθμός»), προς προβολή, σε ζωντανή μετάδοση, από τον Σταθμό, κατά τον προγραμματισμό του.

Στο πλαίσιο της Εκπομπής, η Διοργανώτρια διεξάγει, με αποκλειστική δική της ευθύνη, προωθητική ενέργεια με τη συμμετοχή τηλεθεατών, προκειμένου να αναδειχθεί ένας Νικητής που θα κερδίσει ως έπαθλο ένα αυτοκίνητο OPEL CORSA, έκδοση EDITION, 1.2, κατά τα κατωτέρω αναφερόμενα (εφεξής η «Προωθητική Ενέργεια»). Την τεχνική υποστήριξη της Προωθητικής Ενέργειας  έχει αναλάβει  η εταιρεία με την επωνυμία «LEXITEL ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μ.Α.Ε.», που εδρεύει στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, Ι. Μεταξά, αριθ. 8 (εφεξής «LEXITEL» ή «Τεχνικός Πάροχος»), βάσει σχετικής σύμβασής της με τη Διοργανώτρια, όπου ορίζονται και οι υποχρεώσεις του κάθε μέρους ως προς την διεξαγωγή της διαδικασίας της Προωθητικής Ενέργειας. 

Β. Περιγραφή Προωθητικής Ενέργειας   - Τρόπος ΣυμμετοχήςΈπαθλο

  1. Δικαίωμα συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια έχουν όλοι οι χρήστες υπηρεσιών κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, εφόσον διαμένουν νομίμως στην Ελλάδα και είναι άνω των 18 ετών, με δικαιοπρακτική ικανότητα, ως ο Νόμος ορίζει. Το προσωπικό και συνεργάτες των εταιρειών «OPEN», Διοργανώτριας  και «LEXITEL», οι σύζυγοι καθώς και οι συγγενείς των ανωτέρω μέχρι και δευτέρου βαθμού εξ’ αίματος ή εξ αγχιστείας δεν έχουν δικαίωμα δήλωσης συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια.

 

  1. Για να θεωρηθεί ότι κάποιος δηλώνει συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια  (εφεξής ο «Συμμετέχων»), θα πρέπει, κατά την κάτωθι αναφερόμενη διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας (και ειδικότερα αναφερόμενα ανά τρόπο συμμετοχής), να καλέσει (από σταθερό ή κινητό τηλέφωνο εντός Ελλάδος) ή να στείλει SMS (από κινητό τηλέφωνο εντός Ελλάδος) στον αριθμό υψηλής χρέωσης 14800, με χρέωση 2,99 ευρώ/κλήση από σταθερό, 2,99 ευρώ/κλήση από κινητό και 2,99 ευρώ/sms (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α) πλέον τέλους συνδρομητών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας (ήτοι με συνολική χρέωση 3,14 ευρώ/κλήση από σταθερό, 3,29 ευρώ/κλήση από κινητό και 3,29 ευρώ/sms).  

Η Προωθητική Ενέργεια θα διεξαχθεί στο πλαίσιο των επεισοδίων της Εκπομπής, που θα μεταδοθούν από τον Σταθμό (και δη κατ’ αρχάς, κάθε Σάββατο & Κυριακή σε ώρα από 15:00 έως 17:30) κατά το διάστημα από την 06/04/2024 έως και τις 26/05/2024 (η «Διάρκεια» της Προωθητικής Ενέργειας), κατά τα ειδικά αναφερόμενα αμέσως κατωτέρω ανά τρόπο συμμετοχής σε αυτή. Ειδικότερα:

(α) Συμμετοχή μέσω φωνητικής κλήσης: Η συμμετοχή μέσω φωνητικής κλήσης μπορεί να λάβει χώρα κατά τη Διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας  και συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια μετάδοσης των επεισοδίων που θα μεταδοθούν από τις 06/04/2024 έως και τις 26/05/2024, στα πλαίσια τα οποία θα ανακοινωθούν από την Παρουσιάστρια της Εκπομπής. O Συμμετέχων, που καλεί στον ως άνω αριθμό από κινητό ή σταθερό αριθμό, συνδέεται με το αυτόματο σύστημα διαχείρισης κλήσεων του Τεχνικού Παρόχου, όπου μέσω ηχητικού μηνύματος ενημερώνεται για α) τη χρέωση της κλήσης του, β) την επιβεβαίωση συμμετοχής του στην Προωθητική Ενέργεια και  γ) τον μοναδικό κωδικό αριθμό (ο οποίος και ανακοινώνεται δύο φορές), τον οποίο θα μπορεί να εξαργυρώσει σε υπηρεσίες ή προϊόντα (ίσης ή μεγαλύτερης αξίας με το κόστος της κλήσης) από τον διαδικτυακό τόπο www.instawin.gr, κατά το αναφερόμενο κατωτέρω (υπό Γ) των παρόντων Αναλυτικών Όρων) χρονικό διάστημα και με τους λοιπούς, διαλαμβανόμενους εκεί όρους, ανεξαρτήτως του εάν κληρωθεί ή όχι νικητής, κατά τα κατωτέρω αναφερόμενα. O Συμμετέχων μέσω φωνητικής κλήσης πρέπει να ηχογραφήσει τον αριθμό τηλεφώνου και το ονοματεπώνυμό του. Κάθε τηλεθεατής μπορεί να καλέσει περισσότερες από μία φορές για να δηλώσει αντίστοιχες συμμετοχές,  λαμβάνοντας,  κάθε φορά που καλεί, νέο κωδικό αριθμό, που θα μπορεί να εξαργυρώσει σε υπηρεσίες ή προϊόντα (ίσης ή μεγαλύτερης αξίας με το κόστος της κλήσης) από τον διαδικτυακό τόπο www.instawin.gr, κατά τα κατωτέρω αναφερόμενα.

(β) Συμμετοχή μέσω γραπτού μηνύματος: Η συμμετοχή μπορεί να λάβει χώρα και μέσω γραπτού μηνύματος SMS κατά τη Διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας και συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια μετάδοσης των επεισοδίων που θα μεταδοθούν από τις 06/04/2024 έως και τις 26/05/2024, εντός των πλαισίων που θα ανακοινωθούν από την Παρουσιάστρια της Εκπομπής. O Συμμετέχων μέσω γραπτού μηνύματος SMS, θα πρέπει να πληκτρολογήσει την εντολή ΑΝ και το ονοματεπώνυμό του. Κάθε τηλεθεατής μπορεί να αποστείλει SMS στο 14800, περισσότερες από μία φορές, για να δηλώσει αντίστοιχες συμμετοχές στην Προωθητική Ενέργεια, λαμβάνοντας, κάθε φορά που αποστέλλει SMS, νέο κωδικό αριθμό, που θα μπορεί να εξαργυρώσει σε υπηρεσίες ή προϊόντα (ίσης ή μεγαλύτερης αξίας με το κόστος του SMS) από τον διαδικτυακό τόπο www.instawin.gr. O Συμμετέχων μέσω γραπτού μηνύματος SMS, λαμβάνει, μετά την αποστολή του μηνύματος, γραπτό μήνυμα (χωρίς δική του χρέωση), μέσω του οποίου ενημερώνεται για α) τη χρέωση της κλήσης του, β) την επιβεβαίωση συμμετοχής του στην Προωθητική Ενέργεια και γ) τον μοναδικό κωδικό αριθμό, τον οποίο θα μπορεί να εξαργυρώσει σε υπηρεσίες ή προϊόντα (ίσης ή μεγαλύτερης αξίας με το κόστος της κλήσης) από τον διαδικτυακό τόπο www.instawin.gr, κατά το αναφερόμενο κατωτέρω (υπό Γ) των παρόντων Αναλυτικών Όρων) χρονικό διάστημα και με τους λοιπούς, διαλαμβανόμενους εκεί όρους, ανεξαρτήτως του εάν κληρωθεί ή όχι νικητής, κατά τα κατωτέρω αναφερόμενα. 

Η χρήση του κωδικού αριθμού της instawin υπόκειται στους αναφερόμενους κατωτέρω, στο κεφάλαιο Γ του παρόντος, όρους.

Κατά τη λήξη της Διάρκειας της Προωθητικής Ενέργειας, (όπως θα ανακοινωθεί από την Παρουσιάστρια της Εκπομπής, στο πλαίσιο του  επεισοδίου  της που θα μεταδοθεί στις 26/05/2024 κατά τα ως άνω αναφερόμενα) σταματάει και η δυνατότητα δήλωσης συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια και, ως εκ τούτου, τυχόν εφεξής συμμετοχές θα είναι  εκπρόθεσμες και δεν θα γίνονται δεκτές.

Οι Συμμετέχοντες δύνανται να καλούν στον αριθμό 2111885511 – γραμμή υποστήριξης της υπηρεσίας (με αστική χρέωση), για να λάβουν αναλυτική πληροφόρηση για την τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης της υπηρεσίας, τις χρεώσεις, καθώς και τον Τεχνικό Πάροχο. Ο αριθμός αυτός θα εμφανίζεται και στην τηλεοπτική κάρτα  στην οθόνη κατά την διάρκεια της διεξαγωγής της Προωθητικής Ενέργειας μέσω της Εκπομπής.

 Ανάδειξη Νικητή - Έπαθλο:

Τα στοιχεία όλων των Συμμετεχόντων στην Προωθητική Ενέργεια καταχωρούνται στο σύστημα της εταιρείας «LEXITEL» και κατά τη λήξη της Προωθητικής Ενέργειας, ήτοι κατά τη μετάδοση του επεισοδίου της Εκπομπής που πρόκειται να μεταδοθεί στις 26/05/2024, θα διεξαχθεί από τη  «LEXITEL» ηλεκτρονική κλήρωση, στη βάση όλων των Συμμετεχόντων, που συμμετείχαν  στην Προωθητική Ενέργεια κατά τη Διάρκεια αυτής, με σκοπό την ανάδειξη ενός νικητή (ο «Νικητής»), που θα κερδίσει ως έπαθλο ένα αυτοκίνητο OPEL CORSA, έκδοση EDITION, 1.2, χρώματος και λοιπού εξοπλισμού/χαρακτηριστικών επιλογής της Διοργανώτριας (το «Έπαθλο»).  

Πρόσθετες κληρώσεις:

Κατά τη διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας, έτσι όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο Β.2 ανωτέρω, είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν, κατά την κρίση της Διοργανώτριας, και «Πρόσθετες Κληρώσεις», μεταξύ όλων όσων θα έχουν δηλώσει συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου επεισοδίου, για την κάρπωση δώρων (σε είδος ή/και χρηματικών ποσών), αριθμού/επιλογής κάθε φορά της Διοργανώτριας (τα «Δώρα»). Η εκάστοτε κλήρωση για τέτοιες Πρόσθετες Κληρώσεις θα διεξάγεται στο πλαίσιο (κατά τη διάρκεια ή/και έως το πέρας)  του εκάστοτε αντίστοιχου επεισοδίου της Εκπομπής, οπότε θα ανακοινώνονται και τα ονόματα των Τυχερών και πάντως το σύνολο των Πρόσθετων Κληρώσεων θα ολοκληρωθεί έως το επεισόδιο κατά το οποίο θα ανακοινωθεί ο νικητής της Προωθητικής Ενέργειας , ήτοι το επεισόδιο που θα μεταδοθεί (κατ’ αρχήν) στις 26/05/2024.

Ο χρόνος έναρξης και λήξης της δυνατότητας συμμετοχής σε κάθε «Πρόσθετη Κλήρωση», θα ανακοινωθεί  από την Παρουσιάστρια, καθώς και από τηλεοπτικές κάρτες, οι οποίες θα προβληθούν κατά τη διάρκεια της Εκπομπής, ώστε οι τηλεθεατές να γνωρίζουν, τη χρονική διάρκεια κατά την οποία μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή για τις «Πρόσθετες Κληρώσεις» του συγκεκριμένου επεισοδίου.

Στο πλαίσιο αυτό, κάθε Συμμετέχων στην Προωθητική Ενέργεια, διεκδικώντας το Έπαθλο, ήδη με το παρόν αποδέχεται ότι συμμετέχει αυτόματα και ταυτόχρονα (χωρίς επιπρόσθετο κόστος) και σε τυχόν Πρόσθετες Κληρώσεις που ενδεχομένως λάβουν χώρα στο πλαίσιο του ίδιου του επεισοδίου, στη διάρκεια του οποίου θα έχει δηλώσει συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια. Προς άρση αμφιβολίας, διευκρινίζονται τα εξής: (α) Όλοι οι Συμμετέχοντες στην Προωθητική Ενέργεια, καθώς και στις Πρόσθετες Κληρώσεις, θα λαμβάνουν δωροεπιταγή σύμφωνα με τους αναφερόμενους κατωτέρω, στο κεφάλαιο Γ του παρόντος όρους, ανεξαρτήτως του εάν έχουν κληρωθεί ή όχι νικητές (β) η διαδικασία κλήρωσης και κάρπωσης των Δώρων των Πρόσθετων Κληρώσεων, θα λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τα αναφερόμενα στους παρόντες όρους για τα Έπαθλα (με βάση τα οριζόμενα κατωτέρω), ειδικότερα δε, η ευθύνη για τα δώρα θα είναι και στην περίπτωση αυτή της Διοργανώτριας ενώ η απόδοση αυτών στους τυχερούς θα λαμβάνει χώρα με επιμέλεια και διαδικασίες της Lexitel, σε χρόνους που θα ορίζονται κάθε φορά σε κατ’ ιδίαν επικοινωνία με τους Τυχερούς και δεν θα ξεπερνούν κατά περίπτωση/ανά Δώρο το διάστημα των εξήντα (60) ημερών από την ημέρα που κάποιος κληρώθηκε ως τυχερός στις Πρόσθετες Κληρώσεις (υπό την προϋπόθεση προηγούμενης πλήρωσης όλων των απαιτούμενων προϋποθέσεων),  (γ) η συμμετοχή σε Πρόσθετες Κληρώσεις είναι παρεπόμενη της συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια ήτοι δε νοείται συμμετοχή μόνο σε αυτές (χωρίς συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια) (δ) κατά τη λήξη διεξαγωγής της Προωθητικής Ενέργειας (όπως θα  ανακοινωθεί από τον παρουσιαστή της εκπομπής) θα σταματήσει και η δυνατότητα παρεπόμενης συμμετοχής σε Πρόσθετες Κληρώσεις για τυχόν Δώρα προσφερόμενα μέσω του εν λόγω επεισοδίου.

Διαδικασία Κληρώσεων- Απόδοση Επάθλου/ Δώρων

Οι ηλεκτρονικές κληρώσεις που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο του παρόντος, γίνονται με τη μέθοδο αλγορίθμου, από πιστοποιημένη γεννήτρια και διεξάγονται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους παρόντες όρους. Στη συνέχεια, προστηθείς της «LEXITEL» (βάσει της σχετικής έγγραφης συμφωνίας της με την Διοργανώτρια) θα επικοινωνήσει με τον Νικητή του Επάθλου / Τυχερούς των Πρόσθετων Κληρώσεων στον αριθμό, απ’ όπου θα έχουν δηλώσει τη συμμετοχή τους και θα τους ενημερώσει για την κάρπωση του Επάθλου/ Δώρων κατά τα κατωτέρω σχετικά αναφερόμενα, και δη, τόσο για τη διαδικασία όσο και για την κατ’ αρχήν ημερομηνία παράδοσης αυτών, βάσει και των κατωτέρω οριζόμενων σχετικά. 

Μόνη υπεύθυνη για την απόδοση του Επάθλου στον Νικητή / Δώρων στου Τυχερούς είναι η  LEXITEL, με την οποία έχει η ίδια η Διοργανώτρια σχετικά συμβληθεί. Προς άρση αμφιβολίας, όλη η ευθύνη διοργάνωσης και διεξαγωγής της Προωθητικής Ενέργειας, καθώς και απόδοσης των Επάθλων βαρύνει την Διοργανώτρια και ουδόλως ευθύνεται ή βαρύνεται ο OPEN σχετικά, συνεπώς κάθε Συμμετέχων, με τη συμμετοχή του στην Προωθητική Ενέργεια, ρητά δηλώνει και αποδέχεται ότι ουδεμία απαίτηση ή αξίωση θα έχει έναντι του OPEN για οποιονδήποτε λόγο σε σχέση ή εξ αφορμής της Προωθητικής Ενέργειας και της συμμετοχής του σε αυτή (και τις Πρόσθετες Κληρώσεις), ανεξαρτήτως της έκβασής της ή/και της συμμετοχής του ή/και αναφορικά με την απόδοση κωδικού αριθμού ή/και απόδοση του Επάθλου / Δώρου (ή τυχόν άλλου επάθλου/δώρου).   

Γ.  Χρήση Κωδικού instawin

Προκειμένου να κάνει χρήση του σχετικού Κωδικού Αριθμού instawin, ο Συμμετέχων θα πρέπει να εισάγει κάθε φορά τον μοναδικό κωδικό  στην ηλεκτρονική σελίδα www.instawin.gr, εξαργυρώνοντάς τον σε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία της επιλογής του.

Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες διαφόρων κατηγοριών, οι οποίες είναι χρήσιμες για το σύνολο των Συμμετεχόντων στην Προωθητική Ενέργεια, δίνοντας τους τη δυνατότητα της επιλογής.

Οι προσφερόμενες παροχές (προϊόντα ή υπηρεσίες) στους συμμετέχοντες είναι πάντα ίσης ή μεγαλύτερης αξίας του κόστους -κατά τα ανωτέρω- συμμετοχής τους στην Προωθητική Ενέργεια. Κάθε κωδικός μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία (1) φορά. Ο κωδικός δεν δύναται να εξαργυρωθεί σε χρήματα. Όλοι οι κωδικοί εξαργυρώνονται μεμονωμένα, για διαφορετικές αγορές και δεν παρέχεται η δυνατότητα να εξαργυρωθούν σωρευτικά. Ο δικαιούχος δύναται να επιλέξει προϊόντα μεγαλύτερης αξίας από το κόστος της συμμετοχής του, χωρίς όμως να υποχρεούται να καταβάλλει την -τυχόν- διαφορά.

Κάθε Συμμετέχων, δύναται να αποκτήσει και χρησιμοποιήσει απεριόριστο αριθμό Κωδικών Αριθμών instawin, αντίστοιχων των δηλώσεων συμμετοχής του.

Σε κάθε περίπτωση, η αποστολή των προϊόντων προς τους δικαιούχους, πραγματοποιείται από  εταιρεία ταχυμεταφορών ή τους προστηθέντες/συνεργάτες της ηλεκτρονικής σελίδας www.instawin.gr, στη διεύθυνση που θα δηλώσει ο δικαιούχος, χωρίς να επιβαρυνθεί ο ίδιος με τα έξοδα αποστολής.

Η χρήση κάθε κωδικού μπορεί να γίνει αποκλειστικά και μόνο εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) μήνα από την επομένη της ημέρας λήψης του σχετικού κωδικού, μετά δε το πέρας του διαστήματος αυτού, ο κωδικός ακυρώνεται και δεν ισχύει.

Η χορήγηση του κατά τα ως άνω κωδικού και η χρήση του από τον Συμμετέχοντα είναι ανεξάρτητη του εάν αυτός κληρωθεί ή όχι ως Νικητής του Επάθλου της Προωθητικής Ενέργειας (ή/και τυχερός τυχόν Πρόσθετων Κληρώσεων).

Οι Συμμετέχοντες μπορούν να λάβουν από τον τεχνικό πάροχο τον κωδικό κατόπιν επικοινωνίας, εφόσον αυτό δεν κατέστη δυνατό κατά τη διάρκεια της κλήσης και εφόσον δεν έχουν καλέσει με απόκρυψη του αριθμού συνδρομητή.

Μόνη υπεύθυνη αναφορικά με την απόδοση των εν λόγω κωδικών είναι η Διοργανώτρια, μέσω της εταιρείας Lexitel, με την οποία έχει η ίδια η Διοργανώτρια σχετικά συμβληθεί. Προς άρση αμφιβολίας, όλη η ευθύνη διοργάνωσης και διεξαγωγής της Προωθητικής Ενέργειας και των τυχόν επιμέρους Πρόσθετων Κληρώσεων αλλά και απόδοσης του Επάθλου / δώρων και της απόδοσης/ εξαργύρωσης των κωδικών βαρύνει την Διοργανώτρια και ουδόλως ευθύνεται ή βαρύνεται ο OPEN σχετικά έναντι των Συμμετεχόντων στην Προωθητική Ενέργεια, κάθε δε Συμμετέχων συμμετέχοντας σε αυτή τεκμαίρεται ότι αποδέχεται τους παρόντες όρους και τα ανωτέρω.

Δ. Ενημέρωση Νικητή / Τυχερών και προϋποθέσεις απόδοσης και παράδοσης Επάθλου και δώρων

Η «LEXITEL» (μέσω σχετικής συμφωνίας της με τη Διοργανώτρια και τις εταιρείες που προμηθεύουν το Έπαθλο/ Δώρα) είναι υπεύθυνη για την διαδικασία απόδοσης και παράδοσης του Επάθλου στον Νικητή, αλλά και των δώρων που θα δίνονται σε τυχόν Πρόσθετες Κληρώσεις στους τυχερούς, τα οποία θα αποδοθούν ύστερα από σχετική ενημέρωση, ως ακολούθως: Οι προστηθέντες της «LEXITEL» θα ενημερώνουν τηλεφωνικά τον Νικητή (ή Τυχερό των Πρόσθετων Κληρώσεων) για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που θα πρέπει να προσκομίσει, προκειμένου να του αποδοθεί- μεταβιβαστεί το αυτοκίνητο (Έπαθλο) ή τυχόν Δώρα που θα προκύψουν από την πραγματοποίηση των Πρόσθετων Κληρώσεων. Συγκεκριμένα, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την προβολή του επεισοδίου της Εκπομπής όπου θα λαμβάνει χώρα η κλήρωση του αυτοκινήτου (καταρχήν στις 26/05/2024) ή τυχόν άλλου δώρου που θα προκύπτει από τις Πρόσθετες Κληρώσεις, η «LEXITEL» θα επιχειρεί τηλεφωνική επικοινωνία με τον Νικητή (ή Τυχερό των Πρόσθετων Κληρώσεων) στον τηλεφωνικό αριθμό, που ο ίδιος θα έχει δώσει (για φωνητική συμμετοχή) ή απ’ όπου έχει δηλώσει συμμετοχή (για συμμετοχή μέσω μηνύματος), ώστε να τον ενημερώνει για τον τρόπο και κατ’ αρχήν χρόνο παραλαβής του επάθλου. Κατά την επικοινωνία αυτή θα ζητηθούν από τον Νικητή (ή Τυχερό των Πρόσθετων Κληρώσεων) τα πλήρη στοιχεία του για την εξακρίβωση της ταυτοπροσωπίας με σκοπό την παράδοση του Επάθλου/Δώρου. Σε περίπτωση που κατά το χρονικό διάστημα των είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την προβολή της Εκπομπής δεν έχει καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον Νικητή/ Τυχερό, αυτός χάνει το σχετικό Έπαθλο ή Δώρο. Ο Νικητής (ή ο Τυχερός των Πρόσθετων Κληρώσεων) θα πρέπει εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία τηλεφωνικής ενημέρωσής του, να αποστείλει στα γραφεία της «LEXITEL» (στη διεύθυνση που αναφέρεται ανωτέρω στο παρόν), τα εξής δικαιολογητικά: 1. Επικυρωμένη φωτοτυπία της αστυνομικής του ταυτότητας ή του διαβατηρίου του από ΚΕΠ ή μέσω gov. 2. Επικυρωμένη (για το γνήσιο της υπογραφής) υπεύθυνη δήλωση από ΚΕΠ ή μέσω gov, ότι αποδέχεται το Έπαθλο ή τυχόν δώρο και τους όρους & προϋποθέσεις της συγκεκριμένης Προωθητικής Ενέργειας, καθώς και το Α.Φ.Μ και τη Δ.Ο.Υ. στην οποία ανήκει. 3. Απόδειξη τραπεζικής κατάθεσης προς την «LEXITEL», με το ποσό του φόρου που αντιστοιχεί στο Έπαθλο ή τυχόν αντιστοιχεί στο δώρο και που η τελευταία θα πρέπει να αποδώσει στην αρμόδια ΔΟΥ για λογαριασμό του νικητή. Διευκρινίζεται ότι ο φόρος που επιβάλλεται από το Ελληνικό Κράτος με βάση τον νόμο 2961/2001 (Άρθρο 58 παράγραφος 1 περίπτωση ε & Άρθρο 60 παράγραφος 3) σε έπαθλα ή τυχόν δώρα άνω των 1000€ βαρύνει τον νικητή του επάθλου και είναι 20% επί της αξίας τους. Ρητά διευκρινίζεται ότι τα έξοδα, καθώς και τα τέλη μεταβίβασης/πινακίδων και κυκλοφορίας βαρύνουν τον Νικητή και θα προκαταβληθούν από τον ίδιο (απευθείας στην εταιρεία εμπορίας αυτοκινήτων), προκειμένου να παραλάβει το Έπαθλο.

Ε.  Ακύρωση Νικητή/ Τυχερού

Ο Νικητής (ή ο Τυχερός των Πρόσθετων Κληρώσεων) μπορεί να ακυρωθεί και να χάσει το Έπαθλο ή/και κάθε δώρο: 1. Σε περίπτωση που εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών δεν ολοκληρωθεί η ως άνω περιγραφόμενη διαδικασία για την παράδοση του εκάστοτε επάθλου/δώρου με δική του υπαιτιότητα 2. Όταν η ηχογράφηση ή το περιεχόμενο του SMS της συμμετοχής του δεν περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία (πλήρες ονοματεπώνυμο & τηλέφωνο) ή το περιεχόμενο της ηχογράφησης ή του SMS είναι κενό, ελλιπές ή ακατανόητο. 2. Στην περίπτωση που δεν έχει αποστείλει (βάσει της ημερομηνίας της σφραγίδας του ταχυδρομείου ή της απόδειξης ταχυμεταφοράς), εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ενημέρωσή του, όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 3. Στην περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον εκάστοτε νικητή στον τηλεφωνικό αριθμό που ο ίδιος έχει δώσει στους προστηθέντες της «LEXITEL» ή της «RED SMILE», εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας των είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την προβολή της κλήρωσης, σύμφωνα με τους παρόντες όρους. 4. Στην περίπτωση που αρνηθεί να καταβάλλει τους αναλογούντες φόρους της εφορίας, όπως ορίζεται από τον νομό 2961 / 2010 (Άρθρο 58 παράγραφος 1 περίπτωση ε & Άρθρο 60 παράγραφος 3) ή εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και τα έξοδα & τέλη μεταβίβασης/πινακίδων και κυκλοφορίας για να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση του επάθλου.

Ο Νικητής (ή ο Τυχερός των Πρόσθετων Κληρώσεων)  συναινεί ανεπιφύλακτα στην ανακοίνωση του ονοματεπώνυμού του και κατά την κρίση της Διοργανώτριας (ιδίως όσον αφορά στο Έπαθλο) παρουσίαση του ιδίου, του ονόματός του, της εικόνας του (βίντεο), χωρίς την καταβολή οιασδήποτε αμοιβής. Η συμμετοχή του Νικητή στην βιντεοσκόπηση της διαδικασίας παράδοσης του αυτοκινήτου,  είναι υποχρεωτική. Ο Νικητής (ή ο Τυχερός των Πρόσθετων Κληρώσεων)  αποδέχεται ήδη ότι το όνομά του θα ανακοινωθεί τηλεοπτικά μέσω του Σταθμού κατά τη διάρκεια του επεισοδίου της Εκπομπής όπου θα γίνει η κλήρωση.

Οι Συμμετέχοντες και ο Νικητής αποδέχονται ότι η παράδοση του Επάθλου ή κάθε άλλου δώρου που θα προκύπτει από τυχόν Πρόσθετες Κληρώσεις, θα λάβει χώρα το συντομότερο δυνατό από την επομένη της διεξαγωγής της κλήρωσης και ανάδειξης του Νικητή, δεδομένης και της καθυστέρησης της παράδοσης του οχήματος λόγω των τρεχουσών συνθηκών. Κάθε Συμμετέχων αποδέχεται ότι η ενδεχόμενη αυτή καθυστέρηση ή/και αλλαγή εξοπλισμού/ χρώματος κ.λπ. του Επάθλου ή τυχόν άλλη, αναίτια καθυστέρηση απόδοσης Δώρου σε κάποιον Τυχερό, σε καμία περίπτωση δε θα αποτελεί ευθύνη του Διοργανωτή ούτε γεννά αξίωση αποζημίωσης στον εκάστοτε δικαιούχο του Επάθλου  (νικητή) έναντι της Διοργανώτριας ή/και της LEXITEL ούτε φυσικά και έναντι του OPEN, ο οποίος ουδεμία ευθύνη σχετικά έχει κατά το παρόν.

ΣΤ.  Λοιποί όροι

Η δήλωση συμμετοχής προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων «Αναλυτικών Όρων», καθώς και των επίσημων  κανόνων και αποφάσεων της Διοργανώτριας (οποτεδήποτε και εάν ληφθούν και ανακοινωθούν), οι οποίες είναι οριστικές, δεσμευτικές και απρόσβλητες. Το Έπαθλο/Δώρο είναι προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται με άλλο ή με χρήματα ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο. Η Διοργανώτρια -  «RED SMILE» και η «LEXITEL» δεν ευθύνονται για συμμετοχές που ενδεχομένως έχουν λάθος στοιχεία ή είναι ελλιπείς. Οι παρόντες Αναλυτικοί Όροι θα παραμένουν αναρτημένοι καθ΄ όλη τη Διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας στην ιστοσελίδα του «OPEN», www.tvopen.gr και θα ενημερώνονται διαρκώς (κάθε φορά που θα απαιτείται). Η Διοργανώτρια και η «LEXITEL» διατηρούν το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, να τροποποιούν μέρη των παρόντων όρων συμμετοχής (περιλαμβανομένου του  Επάθλου/ δώρων, των όρων/ διαδικασιών τυχόν Πρόσθετων Κληρώσεων  ή και της ημερομηνίας / χρόνου κλήρωσης), οποτεδήποτε χρονικά, αναγνωρίζεται επίσης ότι είναι δυνατό να διακοπεί ή ακυρωθεί ή ματαιωθεί ή αναβληθεί η Εκπομπή, κάποιο επεισόδιο αυτής κ.λπ. ενημερώνοντας μόνο το κοινό,  με την ανάρτηση νεότερου κειμένου όρων στην ιστοσελίδα του «OPEN», www.tvopen.gr, το οποίο και θα έχει άμεση ισχύ από την ανάρτησή του, απαλλασσόμενοι από οποιαδήποτε ευθύνη για τον λόγο αυτό, καθώς αυτό το δικαίωμά τους γίνεται ήδη αποδεκτό από τους Συμμετέχοντες. Κάθε επιπλέον ανακοίνωση με οδηγίες, όρους ή/και τροποποιήσεις σχετικά με τους παρόντες όρους για την συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια ή/και την κάρπωση του Επάθλου / των δώρων, η οποία θα αναρτηθεί από τη Διοργανώτρια κατά τα ανωτέρω ή/και ανακοινωθεί μέσω της Εκπομπής ή/και δημοσιευθεί με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων όρων.

Μετά την απόδοση του Επάθλου  και κάθε τυχόν Δώρου (βάσει Πρόσθετων Κληρώσεων) κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας  καθώς και της «LEXITEL» παύει να υφίσταται.

Ζ. Προσωπικά Δεδομένα

Στο πλαίσιο και για τους σκοπούς της διαχείρισης της δήλωσης συμμετοχής η Εταιρεία «RED SMILE ΜΟΝ.IKE», έδρα 41ο χλμ. Αττικής Οδού, 19001, Παιανία Αττικής, Τηλέφωνο: 2146877700 θα επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας. Εκτελών την επεξεργασία είναι η εταιρεία «LEXITEL ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μ. Α.Ε.», έδρα Άγιος Δημήτριος Αττικής, Ιωάννου Μεταξά, αρ. 8, Τηλέφωνο: 2106859474. Νομική βάση για την επεξεργασία είναι η ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση του κάθε Συμμετέχοντα που παρέχει στην Διοργανώτρια μέσω της συμμετοχής του στην Προωθητική Ενέργεια για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του, την τήρηση σχετικού αρχείου για την συμμετοχή και διεξαγωγή στην Προωθητική Ενέργεια, την οριζόμενη στην παρούσα διάρκεια και την αποδοχή των οριζόμενων στο παρόν όρων. Η αναζήτηση, αποδοχή και παραλαβή του Επάθλου / Δώρου από τον Νικητή/ Τυχερούς συνιστά την πλήρη, ανεπιφύλακτη και ρητή συγκατάθεση αυτού για την χρήση του ονόματός του (κατά τα ανωτέρω) με σκοπό την δημοσιοποίηση του αποτελεσμάτων της Προωθητικής Ενέργειας, για τη χρήση και επεξεργασία των κατά περίπτωση αναγκαίων για το σκοπό της Προωθητικής Ενέργειας στοιχείων/ προσωπικών δεδομένων τους, κατά τα αναφερόμενα στην παρούσα.

Η υλοποίηση της Προωθητικής Ενέργειας απαιτεί τη δημιουργία αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το οποίο θα συμπεριλαμβάνει τα ονόματα των Συμμετεχόντων, καθώς και τα λοιπά αναφερόμενα στο πλαίσιο των παρόντων όρων στοιχεία. Για αυτόν τον λόγο μόνη η δήλωση συμμετοχής σε οιαδήποτε κλήρωση στο πλαίσιο του παρόντος, συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συναίνεσης κάθε Συμμετέχοντα προς την Διοργανώτρια και τη «LEXITEL», προκειμένου να καταχωρηθεί το ονοματεπώνυμό του (και τα τυχόν λοιπά στοιχεία του κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα) σε αρχείο που θα δημιουργηθεί (και τηρηθεί) από την «LEXITEL», σύμφωνα με τον Γενικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, του Εθνικού εφαρμοστικού Νόμου (EU GDPR), καθώς και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Σκοπός της εκ μέρους της «LEXITEL», τήρησης του αρχείου αυτού και επεξεργασίας στοιχείων του είναι αποκλειστικά η διεξαγωγή και υλοποίηση της Προωθητικής Ενέργειας και η ταυτοποίηση του Νικητή/ των Τυχερών. Μετά την πάροδο τουλάχιστον έξι (6) μηνών από τη λήξη της Προωθητικής Ενέργειας και υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης παράδοσης του Επάθλου/ Δώρων στον Νικητή/ Τυχερούς, κατά τα οριζόμενα στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους, τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται. Κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής  περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας ή/και αντίρρησης στην επεξεργασία των στοιχείων του από την «LEXITEL», και ανάκλησης της συγκατάθεσής του (κατά τις διατάξεις του παραπάνω Γενικού Ευρωπαϊκού Κανονισμού (EU GDPR), επικοινωνώντας με την LEXITEL στo τηλέφωνο 211 1885511. Η συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια αποτελεί ρητή δήλωση συγκατάθεσης του συμμετέχοντα, η οποία μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε στo τηλέφωνο 211 1885511, χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα και χωρίς να μπορεί να αμφισβητηθεί η συμμετοχή, ως ενέργεια που προέρχεται από τον συμμετέχοντα. Προς τον σκοπό αυτό, η «LEXITEL», μπορεί να διατηρεί σε αρχείο, όλες τις δηλώσεις ανάκλησης της συγκατάθεσης. Η «LEXITEL» δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα προσωπικά αυτά δεδομένα των συμμετεχόντων σε τρίτους, με εξαίρεση όσους ενδεχομένως συνεργαστούν μαζί της/προστηθέντες της στο πλαίσιο διεξαγωγής των Προωθητικών Ενεργειών.  

Λόγω των ειδικών συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί διεθνώς λόγω της πανδημίας  του COVID 19, παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις στις εισαγωγές οχημάτων στην Ελλάδα. Ως εκ τούτου η τελική ημερομηνία απόδοσης του Επάθλου (οχήματος) και το χρώμα αυτού, θα εξαρτώνται από την διαθεσιμότητα της εισαγωγικής εταιρείας, (αντιπροσώπου) ή/και του εργοστασίου κατασκευής. Οι συμμετέχοντες στην Προωθητική Ενέργεια, καθώς και ο Νικητής/ Τυχεροί, με τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, αποδέχονται συνολικά τους παρόντες όρους.

Η. Τελικοί Όροι

Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι στην Προωθητική Ενέργεια ενδέχεται να επηρεαστεί ή διακοπεί προσωρινά λόγω προβλημάτων του δικτύου ή των παροχών σταθερής & κινητής τηλεφωνίας ή σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων κατά την διάρκεια χρήσης της υπηρεσίας, που είτε οφείλεται σε απρόβλεπτη βλάβη του εξοπλισμού του τεχνικού παρόχου (ανωτέρα βία) είτε οφείλονται σε βλάβες ή αδυναμίες τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού για τα οποία ουδεμία ευθύνη φέρουν η «RED SMILE» και η «LEXITEL» (ούτε φυσικά ο OPEN).

Θα καταβάλλεται κάθε προσπάθεια να επιλυθεί συμβιβαστικά κάθε διαφορά ή απαίτηση που θα προκύψει σε σχέση με την Προωθητική Ενέργεια και Πρόσθετες Κληρώσεις.

Θέματα σχετικά με την εφαρμογή, ερμηνεία, ακυρότητα των παρόντων όρων, ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο και υπάγονται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των καθ’ ύλην αρμοδίων δικαστηρίων της Αθήνας.