Δελτίο Καιρού - Παρασκευή, 09/11/2018

Παρουσιάζει ο Γιάννης Καλλιάνος