Δελτίο Καιρού - Σάββατο, 12/01/2019

Παρουσιάζει ο Γιάννης Καλλιάνος