Δελτίο Καιρού - Σάββατο, 02/02/2019

Παρουσιάζει ο Γιάννης Καλλιάνος