Δελτίο Καιρού - Κυριακή, 03/02/2019

Παρουσιάζει ο Γιάννης Καλλιάνος