Δελτίο Καιρού - Πέμπτη, 06/12/2018

Παρουσιάζει ο Γιάννης Καλλιάνος