Δελτίο Καιρού - Πέμπτη, 07/02/2019

Παρουσιάζει ο Γιάννης Καλλιάνος