Δελτίο Καιρού - Παρασκευή, 08/02/2019

Παρουσιάζει ο Γιάννης Καλλιάνος