Δελτίο Καιρού - Τρίτη, 12/02/2019

Παρουσιάζει ο Γιάννης Καλλιάνος