Δελτίο στη Νοηματική - Τετάρτη, 06/03/2019

Οι ειδήσεις στην ελληνική νοηματική γλώσσα.