Δελτίο στη Νοηματική - Παρασκευή, 08/03/2019

Οι ειδήσεις στην ελληνική νοηματική γλώσσα.