Δελτίο στη Νοηματική - Κυριακή, 10/03/2019

Οι ειδήσεις στην ελληνική νοηματική γλώσσα.