Δελτίο στη Νοηματική - Δευτέρα, 11/03/2019

Οι ειδήσεις στην ελληνική νοηματική γλώσσα.