Δελτίο στη Νοηματική - Τρίτη, 12/03/2019

Οι ειδήσεις στην ελληνική νοηματική γλώσσα.