Δελτίο στη Νοηματική - Τετάρτη, 13/03/2019

Οι ειδήσεις στην ελληνική νοηματική γλώσσα.