Δελτίο στη Νοηματική - Πέμπτη, 14/03/2019

Οι ειδήσεις στην ελληνική νοηματική γλώσσα.