Δελτίο στη Νοηματική - Παρασκευή, 15/03/2019

Οι ειδήσεις στην ελληνική νοηματική γλώσσα.