Δελτίο στη Νοηματική - Πέμπτη, 16/05/2019

Οι ειδήσεις στην ελληνική νοηματική γλώσσα.