Δελτίο στη Νοηματική - Τρίτη, 11/06/2019

Οι ειδήσεις στην ελληνική νοηματική γλώσσα.