Κεντρικό Δελτίο - Σάββατο, 02/02/2019

Κεντρικό δελτίο ειδήσεων στο Open.