Ευρωψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ

Τα ονόματα των πρώτων υποψηφίων στον δρόμο για τις κάλπες.