Υποβολή δήλωσης ακινήτων Ε9 - Αλλαγές στην προθεσμία με παράλληλη διαγραφή προστίμων