Τέλη κυκλοφορίας με τον μήνα - "Ανάσταση" με τα αυτοκίνητά τους για όσους έχουν καταθέσει πινακίδες