Γεννηματά - Παπανδρέου : Πρώτη κοινή περιοδεία στην Πάτρα