Διατραπεζικές συναλλαγές : Έως και 3 ευρώ πιο ακριβές οι αναλήψεις στα ΑΤΜ