Μεσημεριανό Δελτίο - Σάββατο, 12/01/2019

Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων στο Open