Μεσημεριανό Δελτίο - Σάββατο, 02/02/2019

Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων στο Open