Μεσημεριανό Δελτίο - Κυριακή, 03/02/2019

Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων στο Open