Μεσημεριανό Δελτίο - Σάββατο, 09/02/2019

Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων στο Open