Μεσημεριανό Δελτίο - Κυριακή, 10/02/2019

Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων στο Open