Ώρα Ελλάδος 7.00 - 08/02/2019 Οι ειδήσεις σε 1'

Οι ειδήσεις σε 1' με την Ηρώ Ράντου.