Ώρα Ελλάδος 7.00 - Οι ειδήσεις σε 1' 15/02/2019

Οι ειδήσεις σε 1' με την Ηρώ Ράντου.