Κτηματολόγιο: Οδηγίες βήμα-βήμα για την υποβολή της δήλωσης

Από το δεύτερο εξάμηνο του 2018 έχει ξεκινήσει σταδιακά η υποβολή των δηλώσεων για το Κτηματολόγιο. Η προθεσμία είναι 3 μήνες για τους κατοίκους εσωτερικού και 6 μήνες για τους κατοίκους του εξωτερικού και το Ελληνικό Δημόσιο. Δείτε αναλυτικά τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε και τα έγγραφα που πρέπει να προσκομίσετε για την υποβολή της δήλωσης.