Περιμένοντας το λεωφορείο…σε στάση - βιβλιοθήκη

Μια πρωτότυπη βιβλιοθήκη, που στεγάζεται σε στάση λεωφορείου υπάρχει στον δήμο Φιλύρου Θεσσαλονίκης ,στην οποία πολίτες έχουν τη δυνατότητα ενώ περιμένουν το λεωφορείο να πάρουν κάποιο βιβλίο, να το διαβάσουν και στη συνέχεια να το επιστρέψουν ή ακόμα και να το κρατήσουν αν τους αρέσει.