Ποιοι πρέπει να σπεύσουν για το κτηματολόγιο

Σε πλήρη εξέλιξη το κτηματολόγιο σε όλες της περιοχές της Ελλάδος. Μόνο 1 στους 10 δηλώνει εμπρόθεσμα την τελευταία 3ετία ενώ το 95% δεν προσήλθε στις κτηματογραφήσεις που «τρέχουν». Αναλυτικά παραδείγματα επιβαρύνσεων για το κτηματολόγιο.