Το νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας – Ποιοι εντάσσονται και ποιοι όχι

Το νέο πλαίσιο θα ισχύσει από 1ης Μαρτίου ανεξάρτητα από τον χρόνο ψήφισης, θα έχει διάρκεια μόνο ένα έτος ενώ και τις ευπαθείς ομάδες (άνεργοι, ΑΜΕΑ) παρατείνεται στην πενταετία.