Μεγάλο κοίτασμα φυσικού αερίου 5-8 τρις κυβικά στο οικόπεδο 10 της Κύπρου

Τα έσοδα για την Κύπρο εκτιμώνται στα 500-600 εκατομμύρια ευρώ ετησίως σε βάθος δωδεκαετίας ενώ τα πιθανά συνολικά έσοδα μπορούν να φτάσουν τα 30-40 δις.