Ενδιαφέρον της ExxonMobil για τους υδρογονάνθρακες στην Κρήτη

Πολύ μεγάλα κοιτάσματα φυσικού αερίου, πολλαπλάσια από αυτά της Κύπρου, φαίνεται να υπάρχουν στην Κρήτη βάσει των μέχρι τώρα στοιχείων.