Προς παράταση οι φορολογικές δηλώσεις

Πιθανή νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής 29/7/2019.