03-04-2020

Δημοσκόπηση κεντρικού δελτίου ειδήσεων OPEN (02/04/2020)

Η δημοσκόπηση της ALCO, που πραγματοποιήθηκε από τις 25 Μαρτίου έως την 1η Απριλίου 2020, για το κεντρικό δελτίο Ειδήσεων του OPEN και μεταδόθηκε την Πέμπτη 02/04/2020.

Δημοσκόπηση κεντρικού δελτίου ειδήσεων OPEN (02/04/2020)

Δημοσκόπηση κεντρικού δελτίου ειδήσεων OPEN (02/04/2020)

Δημοσκόπηση κεντρικού δελτίου ειδήσεων OPEN (02/04/2020)

Δημοσκόπηση κεντρικού δελτίου ειδήσεων OPEN (02/04/2020)

Δημοσκόπηση κεντρικού δελτίου ειδήσεων OPEN (02/04/2020)

Δημοσκόπηση κεντρικού δελτίου ειδήσεων OPEN (02/04/2020)

Δημοσκόπηση κεντρικού δελτίου ειδήσεων OPEN (02/04/2020)

Δημοσκόπηση κεντρικού δελτίου ειδήσεων OPEN (02/04/2020)

Δημοσκόπηση κεντρικού δελτίου ειδήσεων OPEN (02/04/2020)

Δημοσκόπηση κεντρικού δελτίου ειδήσεων OPEN (02/04/2020)

Δημοσκόπηση κεντρικού δελτίου ειδήσεων OPEN (02/04/2020)