13-05-2020

Δημοσκόπηση κεντρικού δελτίου ειδήσεων OPEN 12/05/2020

Η δημοσκόπηση της ALCO, που πραγματοποιήθηκε από τις 5 Μαϊου έως τις 10 Μαϊου 2020, για το κεντρικό δελτίο Ειδήσεων του OPEN και μεταδόθηκε την Τρίτη 12/05/2020.

Δημοσκόπηση κεντρικού δελτίου ειδήσεων OPEN 12/05/2020

Δημοσκόπηση κεντρικού δελτίου ειδήσεων OPEN 12/05/2020

Δημοσκόπηση κεντρικού δελτίου ειδήσεων OPEN 12/05/2020

Δημοσκόπηση κεντρικού δελτίου ειδήσεων OPEN 12/05/2020

Δημοσκόπηση κεντρικού δελτίου ειδήσεων OPEN 12/05/2020

Δημοσκόπηση κεντρικού δελτίου ειδήσεων OPEN 12/05/2020

Δημοσκόπηση κεντρικού δελτίου ειδήσεων OPEN 12/05/2020

Δημοσκόπηση κεντρικού δελτίου ειδήσεων OPEN 12/05/2020

Δημοσκόπηση κεντρικού δελτίου ειδήσεων OPEN 12/05/2020

Δημοσκόπηση κεντρικού δελτίου ειδήσεων OPEN 12/05/2020

Δημοσκόπηση κεντρικού δελτίου ειδήσεων OPEN 12/05/2020

Δημοσκόπηση κεντρικού δελτίου ειδήσεων OPEN 12/05/2020

Δημοσκόπηση κεντρικού δελτίου ειδήσεων OPEN 12/05/2020

Δημοσκόπηση κεντρικού δελτίου ειδήσεων OPEN 12/05/2020

Δημοσκόπηση κεντρικού δελτίου ειδήσεων OPEN 12/05/2020