10-06-2020

Δημοσκόπηση κεντρικού δελτίου OPEN 09/06/2020

Η μεγάλη δημοσκόπηση του κεντρικού δελτίου Ειδήσεων του OPEN, που διαμορφώθηκε και από ερωτήματα πολιτών, πραγματοποιήθηκε από τις 2 έως τις 8 Ιουνίου 2020 από την ALCO και μεταδόθηκε την Τρίτη 09/06/2020.

Δημοσκόπηση κεντρικού δελτίου OPEN 09/06/2020

Δημοσκόπηση κεντρικού δελτίου OPEN 09/06/2020

Δημοσκόπηση κεντρικού δελτίου OPEN 09/06/2020

Δημοσκόπηση κεντρικού δελτίου OPEN 09/06/2020

Δημοσκόπηση κεντρικού δελτίου OPEN 09/06/2020

Δημοσκόπηση κεντρικού δελτίου OPEN 09/06/2020

Δημοσκόπηση κεντρικού δελτίου OPEN 09/06/2020

Δημοσκόπηση κεντρικού δελτίου OPEN 09/06/2020

Δημοσκόπηση κεντρικού δελτίου OPEN 09/06/2020

Δημοσκόπηση κεντρικού δελτίου OPEN 09/06/2020

Δημοσκόπηση κεντρικού δελτίου OPEN 09/06/2020

Δημοσκόπηση κεντρικού δελτίου OPEN 09/06/2020

Δημοσκόπηση κεντρικού δελτίου OPEN 09/06/2020

Δημοσκόπηση κεντρικού δελτίου OPEN 09/06/2020

Δημοσκόπηση κεντρικού δελτίου OPEN 09/06/2020