07-07-2020

Δημοσκόπηση κεντρικού δελτίου ειδήσεων OPEN (06/07/2020)

Open logo

Η μεγάλη δημοσκόπηση του κεντρικού δελτίου Ειδήσεων του OPEN, που διαμορφώθηκε και από ερωτήματα πολιτών, πραγματοποιήθηκε από τις 29 Ιουνίου έως τις 4 Ιουλίου 2020 από την ALCO και μεταδόθηκε τη Δευτέρα 06/07/2020.

Δημοσκόπηση κεντρικού δελτίου ειδήσεων OPEN (06/07/2020)

Δημοσκόπηση κεντρικού δελτίου ειδήσεων OPEN (06/07/2020)

Δημοσκόπηση κεντρικού δελτίου ειδήσεων OPEN (06/07/2020)

Δημοσκόπηση κεντρικού δελτίου ειδήσεων OPEN (06/07/2020)

Δημοσκόπηση κεντρικού δελτίου ειδήσεων OPEN (06/07/2020)

Δημοσκόπηση κεντρικού δελτίου ειδήσεων OPEN (06/07/2020)

Δημοσκόπηση κεντρικού δελτίου ειδήσεων OPEN (06/07/2020)

Δημοσκόπηση κεντρικού δελτίου ειδήσεων OPEN (06/07/2020)

Δημοσκόπηση κεντρικού δελτίου ειδήσεων OPEN (06/07/2020)

Δημοσκόπηση κεντρικού δελτίου ειδήσεων OPEN (06/07/2020)

Δημοσκόπηση κεντρικού δελτίου ειδήσεων OPEN (06/07/2020)

Δημοσκόπηση κεντρικού δελτίου ειδήσεων OPEN (06/07/2020)