28-06-2021

Δημοσκόπηση κεντρικού δελτίου ειδήσεων OPEN 22/06/2021

Η μεγάλη δημοσκόπηση του κεντρικού δελτίου Ειδήσεων του OPEN 22/6/21

Η μεγάλη δημοσκόπηση του κεντρικού δελτίου Ειδήσεων του OPEN, που διαμορφώθηκε και από ερωτήματα πολιτών, πραγματοποιήθηκε από τις 15 έως τις 19 Ιουνίου 2021 από την ALCO και μεταδόθηκε την Τρίτη 22/06/2021.

Η μεγάλη δημοσκόπηση του κεντρικού δελτίου Ειδήσεων του OPEN 22/6/21

Η μεγάλη δημοσκόπηση του κεντρικού δελτίου Ειδήσεων του OPEN 22/6/21

Η μεγάλη δημοσκόπηση του κεντρικού δελτίου Ειδήσεων του OPEN 22/6/21

Η μεγάλη δημοσκόπηση του κεντρικού δελτίου Ειδήσεων του OPEN 22/6/21

Η μεγάλη δημοσκόπηση του κεντρικού δελτίου Ειδήσεων του OPEN 22/6/21

Η μεγάλη δημοσκόπηση του κεντρικού δελτίου Ειδήσεων του OPEN 22/6/21

Η μεγάλη δημοσκόπηση του κεντρικού δελτίου Ειδήσεων του OPEN 22/6/21

Η μεγάλη δημοσκόπηση του κεντρικού δελτίου Ειδήσεων του OPEN 22/6/21

Η μεγάλη δημοσκόπηση του κεντρικού δελτίου Ειδήσεων του OPEN 22/6/21

Η μεγάλη δημοσκόπηση του κεντρικού δελτίου Ειδήσεων του OPEN 22/6/21