28-04-2023

Β' μέρος δημοσκόπησης κεντρικού δελτίου ειδήσεων ΟΡΕΝ (28/04/2023)

Δημοσκόπηση κεντρικού δελτίου ειδήσεων OPEN 27/04/2023 - Β μέρος

Το Β’ μέρος της μεγάλης δημοσκόπησης του κεντρικού δελτίου Ειδήσεων του OPEN, που πραγματοποιήθηκε από τις 24 έως και τις 26 Απριλίου 2023 από την MRB και μεταδόθηκε την Παρασκευή 28/04/2023.

Δημοσκόπηση κεντρικού δελτίου ειδήσεων OPEN 27/04/2023 - Β μέρος

Δημοσκόπηση κεντρικού δελτίου ειδήσεων OPEN 27/04/2023 - Β μέρος

Δημοσκόπηση κεντρικού δελτίου ειδήσεων OPEN 27/04/2023 - Β μέρος

Δημοσκόπηση κεντρικού δελτίου ειδήσεων OPEN 27/04/2023 - Β μέρος

Δημοσκόπηση κεντρικού δελτίου ειδήσεων OPEN 27/04/2023 - Β μέρος

Δημοσκόπηση κεντρικού δελτίου ειδήσεων OPEN 27/04/2023 - Β μέρος

Δημοσκόπηση κεντρικού δελτίου ειδήσεων OPEN 27/04/2023 - Β μέρος

Δημοσκόπηση κεντρικού δελτίου ειδήσεων OPEN 27/04/2023 - Β μέρος

Δημοσκόπηση κεντρικού δελτίου ειδήσεων OPEN 27/04/2023 - Β μέρος

Δημοσκόπηση κεντρικού δελτίου ειδήσεων OPEN 27/04/2023 - Β μέρος

Δημοσκόπηση κεντρικού δελτίου ειδήσεων OPEN 27/04/2023 - Β μέρος

Δημοσκόπηση κεντρικού δελτίου ειδήσεων OPEN 27/04/2023 - Β μέρος

Δημοσκόπηση κεντρικού δελτίου ειδήσεων OPEN 27/04/2023 - Β μέρος

Δημοσκόπηση κεντρικού δελτίου ειδήσεων OPEN 27/04/2023 - Β μέρος

Δημοσκόπηση κεντρικού δελτίου ειδήσεων OPEN 27/04/2023 - Β μέρος

Δημοσκόπηση κεντρικού δελτίου ειδήσεων OPEN 27/04/2023 - Β μέρος

Δημοσκόπηση κεντρικού δελτίου ειδήσεων OPEN 27/04/2023 - Β μέρος

Δημοσκόπηση κεντρικού δελτίου ειδήσεων OPEN 27/04/2023 - Β μέρος