12-05-2023

Ανακοίνωση OPEN

Open logo

 

Η Διοίκηση του OPEN ανακοινώνει ότι ο κος Artur Davidian αναλαμβάνει ως Μη

Εκτελεστικός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του καναλιού.

 

 

O κος Davidian θα συνεργαστεί στενά με όλες τις Διευθύνσεις και τα στελέχη του σταθμού

για την επίτευξη των νέων στρατηγικών στόχων του OPEN.