19-05-2023

Δημοσκόπηση κεντρικού δελτίου ειδήσεων OPEN 19/05/2023

Δελτίο τύπου - Δημοσκόπηση MRB - Αποτύπωση των απόψεων των ψηφοφόρων για τις πολιτικές εξελίξεις

Η μεγάλη δημοσκόπηση του κεντρικού δελτίου Ειδήσεων του OPEN, πριν από τις εκλογές, που πραγματοποιήθηκε από τις 16 έως και τις 19 Μαΐου 2023 από την MRB και μεταδόθηκε την Παρασκευή 19/05/2023.

Δελτίο τύπου - Δημοσκόπηση MRB - Αποτύπωση των απόψεων των ψηφοφόρων για τις πολιτικές εξελίξεις

Δελτίο τύπου - Δημοσκόπηση MRB - Αποτύπωση των απόψεων των ψηφοφόρων για τις πολιτικές εξελίξεις

Δελτίο τύπου - Δημοσκόπηση MRB - Αποτύπωση των απόψεων των ψηφοφόρων για τις πολιτικές εξελίξεις

Δελτίο τύπου - Δημοσκόπηση MRB - Αποτύπωση των απόψεων των ψηφοφόρων για τις πολιτικές εξελίξεις

Δελτίο τύπου - Δημοσκόπηση MRB - Αποτύπωση των απόψεων των ψηφοφόρων για τις πολιτικές εξελίξεις

Δελτίο τύπου - Δημοσκόπηση MRB - Αποτύπωση των απόψεων των ψηφοφόρων για τις πολιτικές εξελίξεις

Δελτίο τύπου - Δημοσκόπηση MRB - Αποτύπωση των απόψεων των ψηφοφόρων για τις πολιτικές εξελίξεις

Δελτίο τύπου - Δημοσκόπηση MRB - Αποτύπωση των απόψεων των ψηφοφόρων για τις πολιτικές εξελίξεις

Δελτίο τύπου - Δημοσκόπηση MRB - Αποτύπωση των απόψεων των ψηφοφόρων για τις πολιτικές εξελίξεις

Δελτίο τύπου - Δημοσκόπηση MRB - Αποτύπωση των απόψεων των ψηφοφόρων για τις πολιτικές εξελίξεις

Δελτίο τύπου - Δημοσκόπηση MRB - Αποτύπωση των απόψεων των ψηφοφόρων για τις πολιτικές εξελίξεις

Δελτίο τύπου - Δημοσκόπηση MRB - Αποτύπωση των απόψεων των ψηφοφόρων για τις πολιτικές εξελίξεις

Δελτίο τύπου - Δημοσκόπηση MRB - Αποτύπωση των απόψεων των ψηφοφόρων για τις πολιτικές εξελίξεις

Δελτίο τύπου - Δημοσκόπηση MRB - Αποτύπωση των απόψεων των ψηφοφόρων για τις πολιτικές εξελίξεις

Δελτίο τύπου - Δημοσκόπηση MRB - Αποτύπωση των απόψεων των ψηφοφόρων για τις πολιτικές εξελίξεις

Δελτίο τύπου - Δημοσκόπηση MRB - Αποτύπωση των απόψεων των ψηφοφόρων για τις πολιτικές εξελίξεις

Δελτίο τύπου - Δημοσκόπηση MRB - Αποτύπωση των απόψεων των ψηφοφόρων για τις πολιτικές εξελίξεις