09-06-2023

Β μέρος δημοσκόπησης κεντρικού δελτίου ειδήσεων OPEN (09/06/2023)

Δελτίο τύπου - Δημοσκόπηση κεντρικού δελτίου Β μέρος

Το Β’ Μέρος της μεγάλης δημοσκόπησης του κεντρικού δελτίου Ειδήσεων του OPEN, που πραγματοποιήθηκε από τις 6 έως και τις 7 Ιουνίου 2023 από την MRB και μεταδόθηκε την Παρασκευή 09/06/2023.

Δελτίο τύπου - Δημοσκόπηση κεντρικού δελτίου Β μέρος

Δελτίο τύπου - Δημοσκόπηση κεντρικού δελτίου Β μέρος

Δελτίο τύπου - Δημοσκόπηση κεντρικού δελτίου Β μέρος

Δελτίο τύπου - Δημοσκόπηση κεντρικού δελτίου Β μέρος

Δελτίο τύπου - Δημοσκόπηση κεντρικού δελτίου Β μέρος

Δελτίο τύπου - Δημοσκόπηση κεντρικού δελτίου Β μέρος

Δελτίο τύπου - Δημοσκόπηση κεντρικού δελτίου Β μέρος

Δελτίο τύπου - Δημοσκόπηση κεντρικού δελτίου Β μέρος

Δελτίο τύπου - Δημοσκόπηση κεντρικού δελτίου Β μέρος

Δελτίο τύπου - Δημοσκόπηση κεντρικού δελτίου Β μέρος

Δελτίο τύπου - Δημοσκόπηση κεντρικού δελτίου Β μέρος

Δελτίο τύπου - Δημοσκόπηση κεντρικού δελτίου Β μέρος

Δελτίο τύπου - Δημοσκόπηση κεντρικού δελτίου Β μέρος

Δελτίο τύπου - Δημοσκόπηση κεντρικού δελτίου Β μέρος

Δελτίο τύπου - Δημοσκόπηση κεντρικού δελτίου Β μέρος

Δελτίο τύπου - Δημοσκόπηση κεντρικού δελτίου Β μέρος

Δελτίο τύπου - Δημοσκόπηση κεντρικού δελτίου Β μέρος