02-11-2023

Δημοσκόπηση Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων OPEN - 02/11/2023

Μεσημεριανό δελτίο

Η μεγάλη δημοσκόπηση του κεντρικού δελτίου Ειδήσεων του OPEN που πραγματοποιήθηκε από τις 30 Οκτωβρίου έως και την 1η Νοεμβρόυ 2023 από την MRB και μεταδόθηκε την Πέμπτη 02/11/2023.

Η μεγάλη δημοσκόπηση του κεντρικού δελτίου Ειδήσεων του OPEN που πραγματοποιήθηκε από τις 30 Οκτωβρίου έως και την 1η Νοεμβρόυ 2023 από την MRB και μεταδόθηκε την Πέμπτη 02/11/2023

Η μεγάλη δημοσκόπηση του κεντρικού δελτίου Ειδήσεων του OPEN που πραγματοποιήθηκε από τις 30 Οκτωβρίου έως και την 1η Νοεμβρόυ 2023 από την MRB και μεταδόθηκε την Πέμπτη 02/11/2023

Η μεγάλη δημοσκόπηση του κεντρικού δελτίου Ειδήσεων του OPEN που πραγματοποιήθηκε από τις 30 Οκτωβρίου έως και την 1η Νοεμβρόυ 2023 από την MRB και μεταδόθηκε την Πέμπτη 02/11/2023Η μεγάλη δημοσκόπηση του κεντρικού δελτίου Ειδήσεων του OPEN που πραγματοποιήθηκε από τις 30 Οκτωβρίου έως και την 1η Νοεμβρόυ 2023 από την MRB και μεταδόθηκε την Πέμπτη 02/11/2023Η μεγάλη δημοσκόπηση του κεντρικού δελτίου Ειδήσεων του OPEN που πραγματοποιήθηκε από τις 30 Οκτωβρίου έως και την 1η Νοεμβρόυ 2023 από την MRB και μεταδόθηκε την Πέμπτη 02/11/2023Η μεγάλη δημοσκόπηση του κεντρικού δελτίου Ειδήσεων του OPEN που πραγματοποιήθηκε από τις 30 Οκτωβρίου έως και την 1η Νοεμβρόυ 2023 από την MRB και μεταδόθηκε την Πέμπτη 02/11/2023Η μεγάλη δημοσκόπηση του κεντρικού δελτίου Ειδήσεων του OPEN που πραγματοποιήθηκε από τις 30 Οκτωβρίου έως και την 1η Νοεμβρόυ 2023 από την MRB και μεταδόθηκε την Πέμπτη 02/11/2023